Phụ nữ today

Đàn bà tham vọng!

Đàn bà tham vọng!

Đàn bà tham vọng cho rằng mạnh mẽ sẽ có tất cả. Nhưng đến khi có tất cả rồi họ mới nhận ra họ cần một người hiểu - yêu họ đến cuối cuộc đời.

Bài viết được quan tâm